Alt

Zekine Kundukan • (1983 - )

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Tayfun Erdoğmuş Atölyesi’nde öğrenim gördükten sonra, Almanya’da Burg Giebichenstein Sanat Okulu’nda heykel eğitimi aldı. Yurtiçi ve yurtdışında katıldığı karma sergilerin yanı sıra kişisel sergiler de açtı.

Kundukan, resim, yerleştirme ve heykellerinde; otorite ve şiddetin olağanlaştığı, gelenek ve görenekleriyle, dinsel baskılarıyla harmanlanan ataerkil yapının “olağandışı manzaraları”nı tartışmaya açmaktadır. Beslendiği temel kaynaklardan biri çocukluk yılları olan sanatçı resimlerinde izleyiciyi bir anlamda “mahrem”ine dahil etmektedir. Sanatçı, bireysel bellekten yola çıkıp, normalleştirilen ve sıradanlaştırılan aile kurumuna içeriden ve daha derinden bir bakışla yaklaşarak; toplumsal belleğimizi şekillendiren bu kurumdaki, dokunulmaz, sorgulanmaz ve hatta tabu haline gelmiş hastalıklı yönleri sorgulayan çalışmalar gerçekleştirirken, kadının (ve kız çocuklarının) ötekileştirilmesi, cinsel istismar ve cinsiyet ayrımcılığı konularını sorunsallaştırmaktadır.

Diğer Eserleri

Eser Adı: 
Bicycle
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Eser Adı: 
Bisiklet
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: