Alt

Ozan Oganer • (1973 - )

2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitiren sanatçı, 2010’da 6 ay süren Paris Uluslararası Sanat Sitesi’nde İKSV bursuyla misafir sanatçı programına katıldı. Oganer, bugüne dek katıldığı birçok karma serginin yanı sıra kişisel sergiler de açtı.

Sanatçı, çalışmalarında mitik, kişisel ve kültürel tarihlerden yola çıkan konuları sorgulamaktadır. Kaleme aldığı manifestoda sorguladığı konuları şu sözlerle anlatmaktadır: “Türkiye’de sanatçı olmak… Sanatkâr, zanaatkâr. Bu sorular yanı başınızda sizinle bir durur. Bazen hatırlar, içine dalar, belki kaybolursunuz dehlizlerinde. Genellikle de zaman ve mekân arasındaki curcunada unutursunuz kimlik sorunuzu. Tabii ki sanatçı olmak derken kendi adıma heykeltıraş olmayı kastederek meseleyi daha çetrefilli bir hale sokmuş oluyorum. Kısaca keşke yapabileceğim heykellerin altına bir dip not geçerek, “Bu bir heykel değildir,” diyebilsem. Biraz yük hafifliği verebilir mi? Biraz nefeslenebilir miyim? Türkiye derken, nasıl kendimi binlerce yıllık tarihten kültürden, birikiminden soyutlayabilirim? Peki, ya heykeltıraş olarak?.. Çağdaş, modern bir sanatçı olmak önümüzde yadsınamayacak veya kolay bir gerçeklik olarak duruyor. Üretim, yeniden üretim, tanıtım, ifade özgürlüğü ve tüketim kolaylığı… Peki geleneksel olanla, bize de ait olan medeniyetlerle, âdetler, örflerimiz, kültürümüzle var olan bağlarımızı ne yapmalıyım? Sığlıkla, kolaycı bir taklitçilikte mi kalmalıyım, yoksa zor olana mı talip olmalıyım?...

Diğer Eserleri

Eser Adı: 
Jump Roper Girl
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Eser Adı: 
Breath
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Eser Adı: 
İp Atlayan Kız
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Eser Adı: 
Nefes
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Daha Fazlası

Koleksiyondaki Eserleri