Alt

Hikmet Onat • (1882 - 1977) 

1882-1903 arasında Mekteb-i Bahriye’de eğitim gördü, 1910’da Sanayi-i Nefise Mektebi’ni (MSGSÜ) bitirdi. Ertesi yıl Avrupa sınavını kazanarak Paris’e gitti. Burada Fernand Cormon atölyesine devam etti. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla döndüğü İstanbul’da Akademi’nin atölye hocalığına getirildi ve 1949’da bu görevinden emekli oldu. Onat, tüm sanat yaşamı boyunca yalnızca iki kişisel sergi açtı.

İlk çalışmaları ve Şişli Atölyesi’nde yaptığı resimler, insan figürünün yer aldığı büyük boyutlu kompozisyonlardır. Sanatçı daha sonraları manzaralara ağırlık verdi. Sanat yaşamı boyunca doğaya bağlı çalıştı; önceleri yoğun bir İzlenimci anlayış sergiledi, ardından bu anlayışıyla kendi iç dünyasını birleştirerek kendine özgü üslubunu geliştirdi. Sakin bir atmosfer içinde kullandığı parlak - sıcak renkler ve ışık, yapıtlarına sıcak bir uyum kazandırdı. Bir açık hava ressamı olan Onat, yapıtlarında konu olarak İstanbul’un, özellikle de Boğaziçi’nin görünümlerini işledi. Bu resimler aynı zamanda eski İstanbul kıyılarının ve Boğaziçi’nin bir belgesi niteliğindedir.

Diğer Eserleri

Eser Adı: 
Sarıyer
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Eser Adı: 
Sarıyer
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Daha Fazlası

Koleksiyondaki Eserleri