Alt

Burcu Perçin • (1979 - )

1979 yılında Ankara’da doğan Burcu Perçin, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Genellikle tuval üzerine yağlıboya tekniğinde çalışan sanatçı, mekanları konu edinir. Bu mekanlar, sanatçının keşfettiği terkedilmiş alanlardan çektiği fotoğraflarla oluşturduğu kompozisyonlar sonucu ortaya çıkar.  Perçin’in konu edindiği endüstriyel alanları tuvale uyguladığı hareketli ve belirgin fırça vuruşları ve kendine özgü tekniğiyle aktarır. 

Sanatçının çektiği fotoğraflardaki mekân ve nesneler, onun daha sonra yapacağı kolajlarda farklı kompozisyonlar olarak karşımıza çıkar. Endüstriyel alanlar, fabrikalar, depolar, tersane gibi mekanlarla, kimi zaman bu mekanlarda bulunan nesneleri kimi zamanda başka yerlerde bulduğu nesne ve imgeleri birleştirerek yeni bir kompozisyon oluşturan sanatçı bu foto-kolajlarını yeniden yorumlayarak tuvale aktarır. Son dönem çalışmalarında grafitinin de resmine dahil olduğu görülür. Perçin, unutulmuş alanlara dikkat çekerken mekâna dair hafızayı yoklar. Ancak resimlerdeki grafitiler bu mekanların kullanılmaya devam edildiğini ve buralarda gizli saklı izler bırakıldığına işaret eder.

Diğer Eserleri

Eser Adı: 
Untitled
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Eser Adı: 
Adsız
Kategori: 
Materyal: 
Teknik: 
Ölçü: 
Konum: 
  /  


Kompozisyon: 

Daha Fazlası

Koleksiyondaki Eserleri