Name of the Work: 
State Paintings
Category: 
Installation
Materiel: 
Cardboard
Technical: 
Baskı
Measure: 
90x60 cm
Location: 
Pavilion Building
  /  


Composition : 
Defter sayfalarında her bir sayfanın iki dikdörtgene bölündüğü, beyaz paspartu içinde, birinde mavi dikey kıvrımların, diğerinde lacivert yatay kıvrımların yer aldığı eserdir.